Vi har åpent hver dag fra 8.00 til 15.00

Vårrengjøring

Vårrengjøring/feiing

KSA utfører feiing av veier, industriområder, parkeringsplasser, borettslag og andre som ønsker rene arealer. 

Feiing utføres med feiebil som kommer godt inn i hjørner og inntil kanter. Ved behov brukes løvblåser for å få komme under ramper og inn på plasser der feiebil ikke kommer til. Massene som feies opp kjøres bort. Arealene som feies spyles med vann for å minimere støv.

KSA opererer med konkurransedyktige priser. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker en befaring.