Vårrengjøring

Vårrengjøring/feiing

KSA utfører kosting og feiing av veier, industriområder, parkeringsplasser, borettslag og andre som ønsker rene arealer. 

Feiing utføres med Bucher CityCat feiebil som kommer godt inn i hjørner og inntil kanter. Ved behov brukes løvblåser for å få komme under ramper og inn på plasser der feiebil ikke kommer til. Massene som feies opp kjøres bort.

Feiebil er støvdempende og spyler bakken med vann.

KSA opererer med konkurransedyktige priser. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.